4 Mayıs 2016 Çarşamba

Besmele’yle Başla Hamd’la Bitir

İnanmış insanlar için, her yaptığıyla hayat rehberi ve örnek bir insan olan Hazreti Peygamber, yemek konusunda Müslümanlara yol gösteriyor. "Yemeğe 'besmele' ile başlayın ve O'nu şükürle tamamlayın"
İnanmış insanlar için, her yaptığıyla hayat rehberi ve örnek bir insan olan Hazreti Peygamber, yemek konusunda Müslümanlara yol gösteriyor. "Yemeğe 'besmele' ile başlayın ve O'nu şükürle tamamlayın" 
Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Onu sonsuz senalar ve Peygamberi Muhmmed (s.a.v.) selamlar olsun. Kuşkusuz inanmış Müslümanlar için tek ışık kaynağı Allah (c.c.) sözleri olan Kur'an ve O'nun elçisi Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) bizlere bıraktıklarıdır.
Müslümanlar yüce Allah'a (c.c.) inanır, O'nun kitabında emredilenlere uyarlar. Müslümanlar aynı zamanda Peygamberlerinin getirdiklerine de inanır hayatlarına tatbik ederler. Ki Allah (c.c.) da bizlere bunu emreder.
 (Ey Muhammed! Onlara) Deki: "Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın..."(Al-i İmran / 31)
(Ve yine) de ki: "Allah'a ve Rasule itaat edin; eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah kafirleri sevmez." (Al-i İmran / 32)
Çünkü Allah (c.c.) peygamberine uyan Müslümanların rahmet bulacağını müjdelemiştir.
"Allah'a ve Peygambere itaat edin ki rahmet olunasınız." (Al-i İmran /132)
"(Ey müslümanlar!) Namazı dosdoğru kılın; zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki rahmet olunasınız." (Nur / 56)
Biz yemek sitesi olarak elbette bu konuda bize ışık olan İslam Peygamberinin öğretilerini dikkate alıyor, onun bu konuda gösterdiklerini elimizden geldiğince paylaşmayı arzuluyoruz. Bugünkü konumuzda yemeğe başlarken ve yemeği bitirdiğimiz de dikkat etmemiz gereken iki önemli noktaya dikkat çekelim istedik.
Yazılarımızda ayet ve hadisleri bolca kullanmamız da, inanmış kulların kalplerinde, bu konularla ilgili boşluk bırakmayacak derece kalıcı yer etmesini sağlamaktır.
YEMEĞE BESMELEYLE BAŞLAMAK
Ömer ibni Ebu Seleme (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir:
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana şöyle buyurdu: "Besmele çek ve önünden ye"
(Buhari, Et'ıme 2; Müslim Eşribe 108)
Cabir (Allah Ondan razı olsun), Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i şöyle buyururken dinledim dedi.
"Eve gelen bir kimse eve girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan tüm yardımcılarına şöyle der: Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz.
Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan adamlarına geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O kimse ve aile halkı yemek yerken besmele çekmezse şeytan kendi adamlarına hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz, der."
Huzeyfe (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir:
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'le beraber bir sofrada bulunduğumuzda Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) başlamazdan önce elimizi yemeğe uzatmazdık. Günlerden bir gün Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'le beraber bir sofra başında bulunurken bir kızcağız geldi sanki itilircesine elini yemeğe uzattı. Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) onun elini tuttu. Sonra bir bedevi geldi o da arkasından itilirmiş gibi yemeğe elini uzatınca Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) onun da elini tuttu ve şöyle buyurdu:
"Besmele okunmaksızın başlanan bir yemeğe katılmayı şeytan pek arzu eder. Bu yemeğe katılmak için bu kızcağızı getirdi. Fakat ben elini tuttum. Bu bedevi vasıtasıyla yemeğe katılmak için bu bedeviyi getirdi onun da elini tuttum. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların eliyle birlikte elimde idi."
Sonra Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)besmele çekip yemeğe başladı.
(Müslim, Eşribe 102)
Aişe (Allah Ondan razı olsun)şöyle demiştir. Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)ashabından altı kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevi geldi ve yemeği iki lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)şöyle buyurdu: "Şayet o bedevi besmele çekseydi yemek hepinize yeterdi."
 (Tirmizi  , Et'ıme 47)
BESMELEYİ UNUTMAK
Aişe (Allah Ondan razı olsun) Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu söyledi: "Biriniz yemek yerken besmele çeksin, şayet yemeğe başlarken besmeleyi unutursa,=bismillahi evvelehu ve ahirehu desin."
(Ebu Davud, Et'ıme 15, Tirmizi, Et'ıme 47)
Sahabî Ümeyye ibni Mahşi (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir:
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanında birisi yemek yiyordu. Adam son lokmaya kadar besmele çekmedi. Son lokmayı ağzına götürürken "Bismillahi evvelehu ve ahirehu" –Baştan sona kadar Bismillah- dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)güldü ve şöyle buyurdu: "Şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince şeytan yediklerini kustu."
(Ebu Davud, Et'ıme 15, Nese-i Adabül ekl
YEMEKTEN SONRA HAMD (ŞÜKÜR) ETMEK
Muaz ibni Enes (Allah Ondan razı olsun)'dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)şöyle buyurdu:
"Bir kimse yemek yedikten sonra "Bana bu yemeği yediren, kuvvet ve gücüm olmadığı halde bu yemekle beni rızıklandıran Allah'a hamdolsun" derse geçmiş günahları bağışlanır"
(Ebu Davud, Libas 1, Tirmizi Deavat 56)
Ebu Ümame (Allah Ondan razı olsun)'dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: "Ey Rabbimiz sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz."
(Buhari, Et'ıme 54)
KAYNAK: Bu konuda yer alan hadisler Riyazüs Salih'in adlı eserden alıntılanmıştır. Önceki tarif Next Post
Sonraki tarif Previous Post