4 Mayıs 2016 Çarşamba

İyilik Ailede Başlar

İyilik ve Allah rızasını kazanmak ailede başlar. Öyle ki Hazreti peygamber "Allah rızasını düşünerek eşinin ağzına verdiğin lokmadan da sevap kazanırsın" buyurur. Bir başka hadiste ise , "İnfak ederken geçimini üstlendiğin kimselerden başla" buyrulur.
Hıristiyanlara göre Müslümanlar tüm yaptıklarını cennete girmek hurilerle buluşmak için yapar. Öyle ki, sözde Müslüman olmasına karşın Allah'ın kitabından uzak duran bazıları bile bunu böyle yorumlar. Oysa bu koca bir yanılgıdır. Her Müslüman elbette aynı zamanda cennete girmek ister. Ancak ondan daha da önemlisi yüce Allah'ın rızasını kazanabilmek, O'na layık bir kul olabilmektir. O'na layık kul olabilmenin ve O'nun rızasını kazanabilmenin ilk şartı ise O'na ortak koşmamak, iyiliği emretmek, kötülükten uzak durmaktır.
Allah'ın rızasını kazanmak, düşünüldüğü kadar zor değildir. Yüce Allah, iman etmiş olmanın yanında bizden zadece 'iyi' olmayı bekler. Hatta bu irade ile yani Allah (c.c.) rızasını gözeterek yaptığımız en küçük fiili bile artı bir değer olarak ifade eder. Bu artı değer O'nun kitabında 'sevap' olarak adlandırılır.
İslam peygamberi olan Hazreti Muhammed (s.a.v.) bu noktada önemli detaylar sunmuştur.
Öyle ki Hazreti peygamber "Allah (c.c.) rızasını düşünerek eşinin ağzına verdiğin lokmadan da sevap kazanırsın" buyurur. Bir başka hadiste ise , "İnfak ederken geçimini üstlendiğin kimselerden başla" buyrulur. İşte o hadislerden bazıları:
EŞE VERİLEN LOKMA SEVAP KAZANDIRIR
Sa'd ibni Ebu Vakkas (Allah Ondan razı olsun)'ın rivayet ettiği bu kitapta 6 numarada anlatılan uzunca bir hadiste Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştu: "Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın."
(Buhari, İman 41, Müslim, Vasiyyet 5)
AİLE GEÇİNDİRMEK SADAKADIR
Ebu Mes'ud el Bedri (Allah Ondan razı olsun)'den aktarıldığına göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bir adam Allahın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadakadır."
(Buhari, İman 41, Müslim, Zekât 49)
NAFAKAYI KISAN GÜNAHKÂR
Abdullah ibni Amr ibni Âs (Allah Onlardan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter."
(Ebu Davut, Zekât 45)
Müslim'in diğer bir rivayetinde ise şöyledir: "Bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek günah olarak bu kişiye yeter."
YERYÜZÜNE İNEN İKİ MELEK
Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her günün sabahında yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri: Allahım malını Allah rızası için infak edene yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de Allahım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder."
(Buhari, Zekât 27, Müslim, Zekât 57)
İNFAK AİLEDEN BAŞLAR
Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Veren el alan elden daha üstün ve hayırlıdır. İnfak ederken geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Kim istemekten sakınırsa Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse Allah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar."
(Buhari, Zekât 18, Müslim, Zekât)
• Kaynak Riyazüs Salihin. 294 ve 298'e kadar olan hadisler.
Önceki tarif Next Post
Sonraki tarif Previous Post