2 Mayıs 2016 Pazartesi

İftar Menüleri 3. Gün Menüsü

Sofrabezi yemek tarifleri sitesi Ramazan yemekleri kategorisi altında ramazan yemekleri 3. Gün iftar menüleri ile sizlerleyiz.
Ramazan Yemekleri 3. Gun Iftar Menusu
Ramazan Yemekleri 3. Gun Iftar Menusu
Bizi Ramazan ayına ulaştıran yüce Allah'a hamd olsun. Rabbimiz, bizi Ramazan'a ulaştırdığı gibi müminleri bayramına da ulaştırsın. Ramazan yemekleri 3. Gün menüsünde de menümüz içinde Rumeli usulü Patlıcan kapama yemeği yer alıyor. Tavuksuyuna çorba ve tavuk ciğerle hazırladığımız bu özel mönü sonunda mideleri yormamak için de tatlı olarak yoğurtlu soğuk meyve salatası hazırladık.   


RAMAZAN YEMEKLERİ 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ :

Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurdu:
"İsrailoğulları arasında biri ala tenli, biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Allah onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek ala tenliye geldi: En çok istediğin şey nedir? dedi.
Ala tenli: Güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların beni çirkin gördüğü ve iğrendiği şu halin benden giderilmesidir dedi. Melek onu sıvazladı ve alaca tenlilik ondan gitti, rengi güzelleşti.
Melek ona: Hangi malı daha çok seviyorsun? dedi.
Alaca tenli adam da: Deve yahut sığırdır dedi. Allah ona gebe bir deve verdi. Melek Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti.
Melek sonra kel olan adama gelerek: En çok ne isterdin? dedi. Kel de: Güzel bir saç ve insanların benden uzaklaştıkları şu kelliğin benden giderilmesidir dedi.
Melek de onu sıvazladı, kelliği yok oldu, kendisine gür ve güzel bir saç verildi.
Melek sordu: En çok hangi malı seversin?
Adam da: İnek dedi. Allah tarafından ona gebe bir inek verildi. Melek Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi ve:
Ve kısa kör adama geldi.
Melek kör adama sordu: En çok ne isterdin? diye
Kör de Allah'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görmeyi çok istiyorum dedi.
Melek onun gözlerini sıvazladı ve geri verdi.
Bu defa melek: Mallardan en çok hangisini seversin? dedi.
O da: Koyun dedi. Allah ona doğurgan bir koyun verdi.
Bir müddet sonra deve ve sığır sâhiplerinin devesi ve sığırı yavruladı. Koyun sâhibinin de koyunu kuzuladı. Sonunda birinin vadi dolusu develeri, diğerinin vadi dolusu sığırları, ötekinin de vadi dolusu koyun sürüsü oldu.
Daha sonra melek ala tenliye onun eski kıyafetine bürünerek geldi ve: Fakirim yoluma devam edecek imkânım kalmadı gitmek istediğim yere önce Allah, sonra senin yapacağın yardım sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren sana mal veren Allah adına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi.
Adam: İyi amma hak sahipleri (isteyen fakirler) çoktur dedi.
Melek de: Ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği alaca tenli değil misin? dedi.
Adam da: Hayır, ben bu mala atadan ataya intikal ederek varis oldum dedi.
Melek: Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi.
Sonra Melek kel olan adamın eski kılığına girip onun yanına geldi, ona da ötekine söylediği gibi söyledi. Kel de alaca tenli gibi cevap verdi.
Melek de ona: Yalan söylüyorsan Allah da seni eski haline çevirsin dedi.
Melek körün eski kılığına girip onun yanına gitti: Fakir ve yolcuyum, yola devam edecek imkanım kalmadı. Bu gün önce Allah'ın, sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim, sana gözlerini veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki, onunla yoluma devam edebileyim. Bunun üzerine o eski Kör adam: Ben gerçekten kördüm, Allah gözlerimi bana iade etti. Şu gördüğün mallardan istediğini al istediğini bırak Allah'a yemin ederim ki, Allah rızası için bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım dedi.
Melek: Malın senin olsun, bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu, arkadaşlarına gazap etti cevabını vererek ayrılıp gitti." (Buhârî, Enbiyâ 51; Müslim, Zühd 10)

Peygamberin gence öğüdü!
Abdullah ibn Abbas(Allah Onlardan razı olsun)'den bildirildiğine göre: Bir gün Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi:
"
Ey genç sana bazı kaideler öğreteceğim: Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, Allah'da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki, Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste, yardım dileyeceksen Allah'tan dile, bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur." (Tirmîzî, Kıyâme)

Önemsiz işlerle meşgul olmak
Enes ibn Mâlik (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir: Siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki; biz bu tür işleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında büyük günahlardan sayardık. (Buharî, Rikâk 32)

Günün Hadisi

AKILLI KİŞİ
Ebû Ya'lâ Şeddâd ibn Evs (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Pey-gamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Akıllı kişi nefsini hesaba çekerek, nefsine hâkim olup ölüm sonrası için çalışandır. Âciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp ta kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah' tan bekleyen kimsedir."(Tirmîzî, Kıyâme 25) 
Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den bildirildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin iyi ve güzel müslüman olmasındandır." (Tirmîzî, Zühd 11)
(Kaynak: Riyasüz Salihin Sayfa: 9- 24) 


Arama Kelimeleri:

Ramazan yemekleri, iftar yemekleri, iftar tarifleri, gün gün iftar menüsü, ramazan yemek tarifleri, iftar yemek tarifleri, ramazan için tarifler, ramazan tarifleri resimli, ramazan yemekleri resimli
Önceki tarif Next Post
Sonraki tarif Previous Post